Diagnostiske oppgaver knyttet til Tall

I lenkene nederst finner du åtte oppgaver som kartlegger misoppfatningene som er beskrevet under misoppfatninger knyttet til Tall. Enkelte oppgaver kartlegger to misoppfatninger.

Misoppfatninger Oppgave
Null som plassholder 1, 2
Desimaltall som par av hele tall 3, 4, 5, 6 
Antall desimaler avgjør størrelsen til tallet 5, 6
Andre problemer knyttet til tall 7*, 8**

*Oppgave 7 tester om elevene klarer å skrive ett tall mellom to desimaltall.
**Oppgave 8 tester om elevene kan navnene på plassene i posisjonssystemet, i dette tilfellet hundredelsplassen.

I arbeidet med papiroppgavene er det viktig at læreren har satt seg inn i de ulike misoppfatningene og hvordan jobbe med elever fra misoppfatning til mestring.

Papiroppgaver Tall (bokmål)
Papiroppgåver Tal (nynorsk)