Undervisningsopplegg knyttet til Tall

På denne siden finner du eksempler på undervisningsopplegg som er gode for å bygge solide begreper innenfor området tall. 

Undervisningsoppleggene er publisert i Matematikksenteret sin undervisningsoppleggbank, og vil derfor bli åpnet i egen fane.

For å få fullt utbytte av ressursene nedenfor er det viktig at læreren har god kjennskap til de ulike misoppfatningene vi har beskrevet over. I tillegg må læreren ha satt seg inn i den helhetlige tenkingen rundt god undervisning i matematikk. Dette gjelder for alle elever, også elever som er i en misoppfatning. 

Det vil også være relevant å bruke undervisningsopplegg knyttet til Tallregning.

Telle med 0,3 fra 0,3 

Aktivitet der klassen teller i kor. De starter på 0,3 og teller med 0,3 om gangen. I denne aktiviteten får elevene øvelse i å håndtere tidelsoverganger. Hva skjer når de teller og får en heltallsdel? Hva skjer med de elevene som eventuelt er i misoppfatningen om desimaltall som par av hele tall da?

 

Telle 0,3 elever lytter 

Multiplikasjon med 10

Aktivitet der elevene skal ta stilling til påstander rundt hva som faktisk skjer når man mulitipliserer med 10. Dette utfordrer tenking rundt posisjonssystemet og null som plassholder.

Bilde lapper x102

Når kan du se bort fra nuller

Diskusjonsoppgave som omhandler posisjonssystemet og null som plassholder. Her må elevene diskutere og begrunne.

Bildet til talle t0.png