Undervisningsopplegg knyttet til Brøk og prosent

På denne siden finner du eksempler på undervisningsopplegg som er gode for å bygge solide begreper innenfor områdene brøk og prosent. 

Undervisningsoppleggene er publisert i Matematikksenteret sin undervisningsoppleggbank, og vil derfor bli åpnet i egen fane.

For å få fullt utbytte av ressursene nedenfor er det viktig at læreren har god kjennskap til de ulike misoppfatningene vi har beskrevet over. I tillegg må læreren ha satt seg inn i den helhetlige tenkingen rundt god undervisning i matematikk. Dette gjelder for alle elever, også elever som er i en misoppfatning. 

Det kan også være relevant å bruke undervisningsopplegg knyttet til Tall og Tallregning.

Puslespillet Seilbåt           

I denne aktiviteten skal elevene forstørre et puslespill.                             

                                                                           

seilba%CC%8At.png

Brøk og desimaltall

 

Br%C3%B8ksirkler.jpg

Fordeling av sjokoladekaker

 

Tittelbilde%20Fordeling%20av%20sjokoladekaker.png

Skredder og skjerf

 

Tittel%20Skredder%20og%20skjerf.png

Arnes klinkekuler (til læreren)

klinkekuler1.PNG

Arnes klinkekuler (til elevene) 

klinkekuler2.PNG

Tre på rad - brøk og prosent

Spillbrett%20tre%20pa%CC%8A%20rad-br%C3%B8k%20og%20prosent.png

Småkaker i kakeboksen

Kakeboks%20II.jpg