Vanlige misoppfatninger knyttet til Tall

Prøven Tall kartlegger misoppfatninger knyttet til posisjonssystemet.

Oppgavene tester om elevene forstår oppbyggingen av posisjonssystemet (prinsippet om at hver plass er en tierpotens) og om de kjenner navnet til plassverdiene. I tillegg tester oppgavene bruken av null som plassholder og forståelsen av desimaltall.

Misoppfatninger:   Gul%20lapp%20tall.png

  • Null som plassholder
    Beskriver at null fyller opp en tom plass i posisjonssystemet, for eksempel for å skille et tall som 401 fra tallet 41. Siden null også brukes i betydningen “ingen”, for eksempel som svar på subtraksjonen 12 – 12, tenker en del elever at de bare kan kutte ut null i tall og i utregninger. I eksemplet til høyre vil disse elevene svare at 4,2 er minst, fordi de ser bort fra nullene i 4,009, og da er 2 mindre enn 9 og 1594.
  • Desimaltall som par av hele tall
    Beskriver når elevene ser på desimaltallet som et tall sammensatt av to uavhengige hele tall som er skilt fra hverandre med et komma. For disse elevene vil 4,2 være minst av tallene i eksemplet til høyre, fordi 2 er mindre enn 009 og 1594.
  • Antall desimaler avgjør størrelsen til tallet
    Dette kan bety at jo flere desimaler, jo større tall. Elever i denne misoppfatningen vil svare at 4,2 er det minste tallet, fordi det har færrest desimaler. Dersom elevene, mer eller mindre konsekvent, mener at tallet med flest desimaler er minst, kan det for eksempel skyldes at de tenker at tusendeler er mindre enn tideler. Disse elevene vil svare at 4,1594 er minst, fordi det har flere desimaler enn 4,2 og 4,009.

Eksempler på andre misoppfatninger knyttet til desimaltall finner du under Andre problemer knyttet til tall.