Matematikk i barnehagen 2019

Illustrasjonsbilde av liten gutt og jente som sammenligner melkeglass
Konferansen arrangeres for første gang i 2019.

Konferansen "Matematikk i barnehagen" arrangeres i Trondheim 28. november 2019. Konferansen skal tilby ansatte i barnehagen faglig påfyll, samt inspirere til glede og entusiasme for matematikk i barnehagen.

Bidragsytere er både forskere og ansatte i barnehager som deler erfaringer, kunnskap, opplegg og ideer rundt tema. 

Konferansen består av plenumsforedrag og verksted. Plenumsforedragene er på 30 – 45 minutter. Verkstedene er på 75 minutter, der tiden hovedsakelig benyttes til en aktivitet, eller en kombinasjon av presentasjon (maks 15-20 minutter), aktivitet og diskusjon. Verkstedene er aktivitets- og/eller diskusjonsbaserte.

Påmelding åpner mandag 3. juni.

Dagen ser i sin helhet slik ut:

Tid Innhold  
08:00 - 09:00

Registrering og kaffe

 
09:00 - 09:15

Velkommen!
Åpning av konferansen ved Kjersti Wæge, leder Matematikksenteret

 
09:15 - 10:00

Matematikkundervisning for toddlare
Camilla Björklund, Göteborgs Universitet
Hanna Palmér, Linnéuniversitetet

Plenum
10:00 - 10:40

Mekaniske leker i barnehagen – funn fra realfagsprosjekt
Oliver Thiel, DMMH

Plenum
10:40 - 11:00

Pause med forfriskninger

Plenum
11:00 - 12:45

Tidlig innsats allerede i barnehagen?
Olaug Lona Svingen, Matematikksenteret
Svein Anders Heggem, Matematikksenteret

Numicon i barnehagen
Marianne Selnes, Dønski barnehage
Gro Synnøve Rugtveit, Dønski barnehage

Geitekillingen som kunne telle til ti – undring og utforsking av tall
E. Bøhler, OsloMET
P. Somasundaram, OsloMET

Favoritter fra Espira Pi-parken! Lekende matematikk med ting dere har i barnehagen
Oda Bjerknes, Espira Pi-parken

Spill med barna – lær matematikk!
Monica Rehaug, Matematikksenteret

Å undre seg handler ikke alltid om å finne svar
Charlotte Clausen, Lønnås barnehage

Mekaniske leker
Oliver Thiel, Matematikksenteret

Paralleller som deltakerne må velge blant, runde 1
12:45 - 13:45 Lunsj  
13:45 - 15:00

Tidlig innsats allerede i barnehagen?
Olaug Lona Svingen, Matematikksenteret
Svein Anders Heggem, Matematikksenteret

Numicon i barnehagen
Marianne Selnes, Dønski barnehage
Gro Synnøve Rugtveit, Dønski barnehage

Hypatia i barnehagen – erfaringer fra et prosjekt gjennom Erasmus+ 
Turid Langås, Ekne barnehage
Randi Hindberg, Ekne barnehage
Kari Olafsen Aunet, Ekne barnehage

Matematikkaktiviteter i uterommet
Heidi Haugmo Hoel, Haukåsen Friluftsbarnehage
Hanne Solem, Haukåsen Friluftsbarnehage
Kaisa Ramberg, Haukåsen Friluftsbarnehage

Puslespill i 2- og 3- dimensjoner
Anne-Gunn Svorkmo, Matematikksenteret

Vil du være med på leken? Vi leker og lærer med Blue-Bot
Gunn Renate Tunstad, Svarholt skole

Mekaniske leker
Oliver Thiel, Matematikksenteret

Paralleller som deltakerne må velge blant, runde 2
15:00 - 15:15 Pause  
15:15 - 15:45

Progresjon i matematikk – utvikling eller måloppnåelse?
Elena Bøhler, OsloMET

Plenum
15:45 - 16:30

Matematikk i overgang fra barnehage til skole
Else Devold, Nordtvedt skole

Plenum
16:30 - 16:45 Avslutning og vel hjem!