Fagfornyelsen og matematikk - del 1

Dette er første del av to foredrag om hvordan kan vi gå fram for å styrke samarbeidet mellom skole og PPT i arbeidet med matematikkvansker

Mer informasjon om de to foredragene

Foredragsholdere

Astrid Seljeflot er PP-rådgiver og jobber ved Pedagogisk psykologisk senter i Bergen kommune. Hun har tatt tilleggsutdanning i rådgivning innenfor matematikkvansker. Astrids arbeidsområder er forebygging og tilpasning innenfor den vanlige opplæringen.

Renate Jensen er rådgiver i Fagavdeling skole i Bergen Kommune. Hennes arbeidsområder er kvalitetsoppfølging og støtte og veiledning med fokus på matematikk og regning. Hun har i fagfornyelsen vært leder for læreplangruppen i matematikk og medlem i gruppen som utarbeidet kjerneelementer i matematikk. Renate er også leder i LAMIS (siden august 2017).