Hvilken betydning har voksenrollen for barns opplevelser, lek og læring med matematikk?  

Barnehageansatt som viser barn antall på fingrene
Dette digitale kurset er laget for barnehageansatte i Haugesund kommune, og belyser forskjellige aspekt ved hvordan voksenrollen kan gi barn en god start med matematikk. Vi legger spesielt vekt på hvilken betydning matematiske samtaler har for barns selvbilde og matematiske utvikling.  

Det digitale kurset er delt opp i 2 deler, og dere bør gjennomføre del 1 før del 2.  

 • I del 1 vil vi gjennomgå mellomarbeidet som dere har sendt inn. Vi vil vise fram det gode arbeidet som er gjort og komme med ytterligere utfordringer. 

  Gå til del 1
   

 • I del 2 vil vi fokusere på voksenrollen i arbeidet med matematisk lek og utforskning.  

  Gå til del 2

Etterarbeid

Etter kurset anbefaler vi at dere gjør etterarbeidet som er beskrevet i denne pdf-filen. Lykke til! 

Slik fungerer det digitale kurset 

Alt foregår på skjermen. Her vil dere se filmer, bilder og presentasjoner, og når det dukker opp blå knapper, kan dere trykke på dem. Da vil kurset stoppe, og dere vil få opp en ny fane som dere kan lukke når dere har lest innholdet. Kurset ligger fortsatt i egen fane, og når dere trykker på Play-knappen så starter det opp igjen.  

Det er også lagt inn bokmerker som gjør det enklere å manøvrere i innholdet, disse finner dere nederst på siden ved å trykke på bokmerkesymbolet. 

Tips   

 • Noter underveis 
 • Ta pauser når du føler for det  
 • Spol fram og tilbake i filmen ved behov 

Foredragsholder

Det er Camilla Normann Justnes som tar dere gjennom det digitale kurset. Hun er universitetslektor og jobber på Matematikksenteret, hvor hun de siste fem årene har jobbet med matematikk i barnehagen. Camilla er spesielt opptatt av hvordan en kan legge til rette for barns utforsking av matematikk og matematiske samtaler med barn i alle aldre. Camilla bidrar på varierte kompetanseutviklingstiltak rettet mot barnehage, og liker å fremheve at matematikk er nært knyttet til lek, kreativitet og skal være preget av barns medvirkning. 

Send oss din tilbakemelding

Det digitale kurset Hvilken betydning har voksenrollen for barns opplevelser, lek og læring med matematikk? er produsert av Matematikksenteret. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på innhold, både faglig og teknisk (brukervennlighet). Vi setter stor pris på alle innspill, de vil komme godt med når vi skal utvikle nye konsept og digitale kurs. Tilbakemeldinger sendes inn på dette skjemaet.