Slik arbeider dere med modulene i MAM

Illustrasjon av MAM-syklusen
Alle de 11 modulene er bygget opp etter samme prinsipp – MAM-syklusen – som er optimalisert for utprøving og utforsking i felleskap.

Syklusen består av seks komponenter:   

1. Forberedelse

Observasjon: Deltakerne observerer enten en filmet undervisningssekvens eller en veileder/lærerutdanner som gjennomfører en aktivitet med elevene. 
Teori: Deltakerne leser en artikkel med teori knyttet til det aktuelle temaet i syklusen. 

2. Diskusjon av teori

Veileder/lærerutdanner leder en diskusjon mellom deltakerne. 
Hvilke momenter fra punkt 1 kan vi ta med oss inn i planleggingen av undervisningsøkta?

3. Felles planlegging

Deltakerne planlegger sammen ei undervisningsøkt med samme type aktivitet som i punkt 1. Gruppestørrelse 5-8. Veilederne/lærerutdannerne er aktive deltakere i sin gruppe uten å overta arbeidet for deltakerne. Gruppen lager et felles undervisningsnotat som viser gangen i økta med elevene.  

4. Øving

Deltakerne øver på aktiviteten i gruppa. En eller to av deltakerne har rollen som lærer, resten av deltakerne er «elever». Alle deltakerne og veilederen/lærerutdanneren kan be om Time-Out. Da tar man et kort avbrekk og diskuterer hva man bør gjøre.

5. Utprøving med elever

Aktiviteten blir prøvd ut med en elevgruppe. Time-Out kan brukes også under utprøvingen.  

6. Vurdering/refleksjon

Diskusjon om utprøvingen i gruppa. Både deltakere, veilederen/lærerutdanneren deltar.