Nordic Math Class Competition (NMCC)

Dei nordiske landa samarbeider om å arrangere den nordiske finalen i NMCC. Landa vekslar på å vere vertskap og arrangør. Matematikksenteret er vertskap når finalen vert arrangert i Norge. 

Vinnaren av den norske konkurransen Unge Abel representerer Norge i NMCC.

Meir informasjon om den nordiske finalen NMCC finn du her.

Finalen er todelt. Den eine delen består av ei fordjupningsoppgåve, ei utstilling og ei munnleg framføring av eit oppgjeve tema. Den andre delen er ein oppgåvedel.

Tidlegare finaleoppgåver:

Skoleår Oppgavefil
2008-09 Finaleoppgåver 2009 (eng)
2009-10 Finaleoppgåver 2010 (eng)
2010-11 Finaleoppgåver 2011 (eng)
2011-12 Finaleoppgåver 2012 (eng)
2012-13 Finaleoppgåver 2013 (eng)
2013-14 Finaleoppgåver 2014 (eng)
2014-15 Finaleoppgåver 2015 (eng),
Finaleoppgåver 2015 (no)
2015-16 Finaleoppgåver 2016 (eng)
2016-17 Finaleoppgåver 2017 (eng)

Tidlegare fordypningsoppgåver:

Skoleår Oppgavefil
2014-15 Fordjupningsoppgåve 2015
2015-16 Fordjupningsoppgåve 2016
2016-17 Fordjupningsoppgåve 2017

Arkiv over svar på tidlegare fordjuningsoppgåver finn du på NMCC sine nettsider.