Presentasjoner fra foredragene

Statped-logo.JPGLogo%20-%20bla%E2%95%A0%C3%A8.png

 

 

Sammen om oppdraget!

Nasjonal nettverkssamling for kompetansemiljøer som arbeider med matematikkvansker
Gardermoen Airport Hotel, 14.-15. november 2017

Presentasjoner

Sammen om oppdraget!

Bjørg Rafoss Tronsli, Utdanningsdirektoratet

Ulike elevgruppers utvikling av prestasjonar i matematikk
– med eller utan spesialundervisning

Leif Bjørn Skorpen, Høgskulen i Volda

Relationellt lärarskap, om att møta skillnad ock unika barn i matematikundervisningen

Ann-Louise Ljungblad, Gøteborg Universitet

Vi setter i gang! Deling av ideer.

Ledet av Svein Anders Heggem, Matematikksenteret

Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder – resultater fra Stavangerprosjektet

Elin Reikeraas, Universitetet i Stavanger

Barn som strever i matematikk – hva kan vi gjøre?

Anita Lopez-Pedersen, Universitetet i Oslo
Riikka-Maija Mononen, Universitetet i Oslo

Skole og PPT – sammen om tidlig innsats

Astrid Seljeflot, PPS sør, avdeling PPT, Bergen
Øyvind Frantzen, Midtun skole, Bergen kommune

Kartlegging og tiltak –  en prosess satt i system

Gruppeprosesser ledet av
Tone Dalvang, Statped Sørøst

Hva kjennetegner god matematikkundervisning?

Astrid Bondø, Matematikksenteret