Lærerspesialister

Matematikksenteret har fått i oppdrag å bidra i lærerutdanningen i det nye studiet lærerspesialist i matematikk. Studiet er et av flere tiltak i strategien ”lærerløftet” og er en karrierevei i skolen for lærere som ikke ønsker å bli skoleledere eller inspektører, men fortsette å undervise matematikk og fordype seg i matematikkfaget.

I studiet skal studentene utvikle kunnskap i matematikk og matematikkdidaktikk og kompetanse til å kunne utøve en faglig lederrolle i skolen og lærerkollegiet. Matematikksenteret bidrar i hovedsak i emnet profesjonsutvikling som gjennomføres det første semestret, men er også delaktig i planleggingen av samlinger senere i studiet.

Studiet ligger på masternivå og planlegges å bli en del av fullverdig masterløp. Kravet for å delta er per i dag minimum 60 studiepoeng i matematikk og 5 års undervisningspraksis i matematikk på ungdomstrinnet. I dag er studietilbudet kun for lærere på ungdomstrinnet 8.-10.-trinn, men det planlegges en utvidelse for barne- og mellomtrinn og videregående opplæring.

Les mer om lærerspesialister på nettsidene til NTNU