Program 2017

Program tirsdag 29. november

Kl. 

Plenum/
verksted 

Navn/Tittel

Trinn *

09.00-10.00

 

Registrering

 

10.00-10.30

 

Åpning

Alle

10.30-11.20

Plenum 1 (P1)

Maarten Dolk

Young mathematicians constructing emerging mathematical models

Alle

11.20-11.40

 

Pause

 

11.40-12.30

Plenum 2 (P2)

Mona Røsseland

Hva snakker vi om?

Presentasjon

Alle

12.30-13.30

 

Lunsj

 

13.30-14.30

Delplenum 1 (D1)

Nuria Planas

New insights in the use of language in mathematics education

Presentasjon

S+M+(U)

13.30-14.30

Delplenum 2 (D2)

Mike Naylor

Fantastic mathematical beasts and where to find them

Presentasjon

U+Vgs

14.30-14.50

 

Tid for utstillinger etter delplenum 1 og 2

 

13.30-14.50

Verksted 1
(V1)

Camilla Justnes og Monica Rehaug

Brettspill – en vei inn til matematikkens språk

S+M

 

13.30-14.50

Verksted 2
(V2)

Oda Burheim og Frode Rønning

Elevers beskrivelse og løsning av kombinatoriske problemer

S+M

13.30-14.50

Verksted 3
(V3)

Sigurd Hals og Andrea Hofmann

Hvordan jobbe med argumentasjon og bevis i grunnskolen

Presentasjon

S+M+U

13.30-14.50

Verksted 4
(V4)

Svein Anders Heggem

Oppgaver som involverer og utfordrer alle elevene kognitivt. Hvordan kan vi gjøre oppgaver og problemer utforskende?

M+U

13.30-14.50

Verksted 5
(V5)

Eva-Britt Riise og Anna Krogstad

Korleis kommunisere matematikk i eit virtuelt klasserom?

U

13.30-14.50

Verksted 6
(V6)

Anne-Mari Jensen

Å lese matematikktekster

Presentasjon

U+Vgs

13.30-14.50

Verksted 7
(V7)

Tor Espen Kristensen

Innføring av derivasjonsbegrepet for vgs-elever

Presentasjon

Vgs

13.30-14.50

Verksted 8
(V8)

Birte Vestergaard

Matematiske begreper – frukten av elevenes eget forskningsarbeid

Film: https://www.youtube.com/watch?v=7eh6LTvHOLI&t=546s

Vgs

14.50-15.20

 

Pause

 

15.20-16.20

Delplenum 3
(D3)

Olaug Lona Svingen og Astrid Bondø

Barns tenkning og den matematiske samtalen

Presentasjon

S

15.20-16.20

Delplenum 4
(D4)

Jeyabal Sivaloganathan

Mathematics and the search for unity in diversity

Vgs

16.20-16.40

 

Tid for utstillinger etter delplenum 1 og 2

 

15.20-16.40

Verksted 9

(V9)

Camilla Justnes og Monica Rehaug

Brettspill – en vei inn til matematikkens språk

S+M

 

15.20-16.40

Verksted 10
(V10)

Maarten Dolk

Investigating matematizing in elementary school

S+M+(U)

15.20-16.40

Verksted 11
(V11)

Grethe Ravlo

Ti år med Nasjonale prøver i regning

Presentasjon     Resultater talloppgaver     Resultater måling

M+U

15.20-16.40

Verksted 12
(V12)

Svein Anders Heggem

Oppgaver som involverer og utfordrer alle elevenes kognitivt. Hvordan kan vi gjøre oppgaver og problemer utforskende?

Presentasjon

M+U

15.20-16.40

Verksted 13
(V13)

Bjørge Eilertsen

Utvikling av det matematiske språket – elevaktiv undervisning i arbeid med areal og volum

Presentasjon

M+U

15.20-16.40

Verksted 14
(V14)

Eva-Britt Riise og Anna Krogstad

Korleis kommunisere matematikk i eit virtuelt klasserom?

U

15.20-16.40

Verksted 15
(V15)

Anne-Mari Jensen

Å lese matematikktekster

Presentasjon

U+Vgs

16.20-16.40

Verksted 16
(V16)

Birte Vestergaard

Matematiske begreper – frukten av elevenes eget forskningsarbeid

Vgs

19.00 Middag San Siro  

Program onsdag 29. november 

Kl.                     

Plenum/
verksted             

Navn/Tittel

Trinn

08.30-09.30

Delplenum 5
(D5)

Marit Johnsen-Høines og Toril Eskeland Rangnes

Elevene forvalter flere språk – også i matematikk

S+M

 

08.30-09.30

Delplenum 6
(D6)

Trygve Solstad

Hjernens matematiske språk

Alle

09.30-09.50

 

Tid for utstillinger etter delplenum 1 og 2

 

08.30-09.50

Verksted 17
(V17)

Judy Sayers

It’s about Time!

S

08.30-09.50

Verksted 18
(V18)

Olaug Ellen Lona Svingen m.fl.

Fokus på sammenhengen mellom kreativ aktivitet og læring av matematisk kunnskap

Presentasjon

S+M

08.30-09.50

Verksted 19
(V19)

Arne Kåre Topphol og Hilde Opsal

Forstår elevane desimaltal?

Presentasjon

S+M+(U)

08.30-09.50

Verksted 20
(V20)

Désiré Baartman og Pauline Vos

Word formula as a bridge between informal algebraic reasoning and symbolic algebra

S+M+U

08.30-09.50

Verksted 21
(V21)

Anne-Gunn Svorkmo

Snakk om problemløsningsstrategier!

Presentasjon

M+U

08.30-09.50

Verksted 22
(V22)

Steinar Thorvaldsen

Ord – symboler – formelspråk: Trekk fra matematikkens historie

Presentasjon

U+Vgs

08.30-09.50

Verksted 23
(V23)

Stig Atle Myhre m.fl.

Læringsstøttende prøver i regning Vg1 for 2015-2017. Interessante funn og prøvenes videre bruksverdi

U+Vgs

08.30-09.50

Verksted 24
(V24)

Simon Goodchild og Frode Rønning

Symboler og språk – utfordringer med overgangen fra skole til høyere utdanning

Vgs

09.50-10.20

 

Pause

 

10.20-11.20

Delplenum 7
(D7)

Tone Dalvang

Språkutvidende fellesskap i matematikk

S+M+(U)

10.20-11.20

Delplenum 8
(D8)

Steinar Thorvaldsen

Ord – symboler – formelspråk. Trekk fra matematikkens historie

Presentasjon

U+Vgs

11.20-11.40

 

Tid for utstillinger etter delplenum 1 og 2

 

10.20-11.40

Verksted 25
(V25)

Judy Sayers

It’s about Time!

S

10.20-11.40

Verksted 26
(V26)

Olaug Svingen m.fl.

Fokus på sammenhengen mellom kreativ aktivitet og læring av matematisk kunnskap

Presentasjon

S+M

10.20-11.40

Verksted 27
(V27)

Désiré Baartman og Pauline Vos

Word formula as a bridge between informal algebraic reasoning and symbolic algebra

S+M+U

10.20-11.40

Verksted 28
(V28)

Margrethe Naalsund

Algebra – forståelse, undervisning og læremidler

Presentasjon

(M)+U

10.20-11.40

Verksted 29
(V29)

Anders Støle Fidje

Digital interaktiv matematikkundervisning: Videoens potensiale  i matematikkundervisning

U

10.20-11.40

Verksted 30
(V30)

Marita Tolaas og Kari Bale

Læremetodar som kan gi tilgang til matematisk språk og symbol

U

10.20-11.40

Verksted 31
(V31)

Paul Andrews

Uncovering the power of ’half the base times the hight’

Vgs

10.20-11.40

Verksted 32
(V32)

Simon Goodchild og Frode Rønning

Symboler og språk – utfordringer med overgangen fra skole til høyere utdanning

Vgs

11.40-12.40

 

Lunsj

 

12.40-14.00

Panel-debatt

Erlend Dehlin (ordstyrer), Sondre Elstad, Helmer Aslaksen, Line Johnsen, Mona Røsseland og Gerd Nilsen

Alle

14.00-14.20

 

Pause

 

14.20-15.10

Plenum 3
(P3)

Tadashi Tokieda

 

Alle

15.10-15.20

 

Avslutning

Alle