Digitalt kurs Kristiansund

Hvilke muligheter til matematisk lek og utforsking får barna i barnehagen? I dette kurset får dere høre om betydningen av et rikt leke- og læringsmiljø, både for de yngste og eldre barna, innendørs og utendørs.

Vi vil også se på hvordan dere kan analysere materiell og rom i barnehagen med tanke på matematiske muligheter, og vil si noe om hvordan dere kan gjøre miljøet rikere. Dere vil også få ulike eksempler på godt samarbeid, praksiseksempler, refleksjonsoppgaver og etterarbeid som dere kan jobbe videre med på deres enhet. 

Slik fungerer det digitale kurset

Alt foregår på skjermen. Her vil dere se filmer, bilder og presentasjoner, og når det dukker opp blå knapper, kan dere trykke på dem. Da vil kurset stoppe, og dere vil få opp en ny fane som dere kan lukke når dere har lest innholdet. Kurset ligger fortsatt i egen fane, og når dere trykker på Play-knappen så starter det opp igjen. 

Det er også lagt inn bokmerker som gjør det enklere å manøvrere i innholdet, disse finner dere nederst på siden ved å trykke på bokmerkesymbolet.

Tips  

  • Noter underveis
  • Ta pauser når du føler for det 
  • Spol fram og tilbake i filmen ved behov

Foredragsholderne

Det er Hege Nordnes og Camilla Normann Justnes som skal ta dere gjennom det digitale kurset. Begge er universitetslektorer og jobber på Matematikksenteret.

Camilla har de siste 5 år jobbet med matematikk knyttet til barnehage. Camilla er spesielt opptatt av hvordan en kan legge til rette for barns utforsking av matematikk og matematiske samtaler med barn i alle aldre. Camilla bidrar på varierte kompetanseutviklingstiltak rettet mot barnehage, og liker å fremheve at matematikk er nært knyttet til lek, kreativitet og skal være preget av barns medvirkning. 

Hege er utdannet førskolelærer med master i barnehagekunnskap (førskolepedagogikk) og har over 20 års erfaring fra barnehage. Hun har en særlig interesse for realfag og matematikk i barnehagen, og brenner for å inspirere andre til å se barns undring og matematiske utforsking i det fysiske miljøet både inne og ute. Hege jobber i dag ved Dronnings Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Referanser og tips til å lese mer

Anundsen, I.W., Simensen, A.M. (2014). Matematikk i naturen – natur i matematikken i Sæther, M., Hagen, T.L. (Red.)(2014) Kreativ ute. Bergen: Fagbokforlaget

Camilla Björklund & Wolmet Barendregt (2016). Teachers’ Pedagogical Mathematical Awareness in Swedish Early Childhood Education, Scandinavian Journal of Educational Research, 60:3, 359-377

Devlin, K.J.(2012). Introduction to Mathematical Thinking. Palo Alto, CA: Keith Devlin Gibson

Hansson, H. (2016). En barnehage til begjær. Å gi form til barnehagens innhold. Bergen: Fagbokforlaget 

Mylesand, M. (2007). Bygg & konstruktion i förskolan. Mölnlycke: Lärarförbundets Förlag 

Nicholson, (1972) Theory of loose parts

Nordin-Hultman, E. (2004). Pedagogiske miljøer og barns subjektskaping. Oslo: Pedagogisk Forum

Nordtømme, S. (2015). En teoretisk utdypning av rom og materialitet som pedagogisk ressursTidsskrift for Nordisk Barnehageforskning. 10(4), 1-14.

Odegard. N. (2015). Gjenbruk som kreativ kraft. Oslo: Pedagogisk forum. 

Olofsson, B. K. (1992). I lekens verden. Oslo: Pedagogisk Forum

Palmer, A. (2012). Hvordan blir man matematisk? Å skape nye relasjoner tiI matematikk og kjønn i arbeidet med yngre barn. Bergen: Fagbokforlaget

Rammeplan for barnehagen. Innhold og oppgaver. (2017) Oslo: Utdanningsdirektoratet 

Rinaldi,C. (2009) I dialog med Reggio Emilia. Bergen: Fagbokforlaget

Skovsmose, O. (2003). ‘Undersøgelseslandska- ber.’ I: Skovsmose, O. & Blomhøj, M. (red.) (2003). Kan det virkelig passe – om mate- matiklæring. København: L&R Uddannelse

Thorbergsen, E. (2013). Lekemateriell og barns lek. I A. Krogstad, G. K. Hansen, K. Høyland, & T. Moser (Red.), Rom for barnehage. Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø (ss. 231-247). Bergen: Fagbokforlget 

    Send oss din tilbakemelding

    Det digitale kurset Sammenheng mellom overgang - barnehage og skole er produsert av Matematikksenteret. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på innhold, både faglig og teknisk (brukervennlighet). Vi setter stor pris på alle innspill, de vil komme godt med når vi skal utvikle nye konsept og digitale kurs. Tilbakemeldinger sendes inn på dette skjemaet.