Bakgrunn

I 2017 fikk Matematikksenteret og Statped i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å utvikle kompetanseutviklingspakker som omhandler elever på lavt nivå i matematikk.