Slik arbeider dere med modulene

Legg et godt grunnlag for arbeidet med kompetanseutviklingspakkene.

Det er utviklet tre pakker i kompetanseutviklingsprogrammet som omhandler elever som presterer lavt i matematikk: Kom godt i gang, Vurdering og Oppfølging. I hver av pakkene ligger et utvalg moduler med tilhørende økter som skoler og PPT kan bruke i sitt arbeid. Noen av modulene er beregnet for samarbeid mellom skole og PPT. Vi anbefaler å starte med pakken som heter Kom godt i gang.

Hver modul er delt i fire økter:

Les dette før du starter

Det er flere måter å gjennomføre utviklingsarbeidet på. Noen tips:

Organisering:

Arbeidet er organisert i form av moduler. Legger man opp til en modul per måned, kan man rekke 8 – 10 moduler på et år. Hver modul består av individuelt arbeid, samarbeid i kollegiet, utprøving med elever og felles refleksjon. Det anbefales å lage en plan både for fellesarbeidet og arbeidet som skal gjøres av den enkelte mellom modulene.

Kjøreregler:

  • Forplikt dere på å møte godt forberedt.
  • Bidra til utvikling av et godt læringsmiljø for alle ved å delta aktivt på møtene og respektere tida som er satt av.
  • Diskuter i gruppa forventninger til arbeidet, forventningene til deg selv og de andre deltakerne.

Samarbeid:

  • Vær åpen for nye ideer og tanker og vær nysgjerrig på hvordan dere kan hjelpe elever som presterer lavt i matematikk. Ingen har «riktige svar», og det er alltid mer å lære.
  • Observer hverandres praksis.  
  • Vær aktiv, kom med innspill og tanker og vis respekt for hverandres innspill.
  • Utfordre både egen og andres forståelse.
  • Vær «kritiske venner» for hverandre og gå i dybden på ulike spørsmål knyttet til elever som presterer lavt i matematikk.