Modul 2 - Utvikle elevenes strategier i arbeid med tall

Hvordan kan klassesamtaler bidra til å utvikle elevenes strategier?

Sentrale kjerneelement: Representasjon og kommunikasjon

Tema: Strategier i arbeid med de fire regneartene