PLENUM 4

Matematikk og digitale verktøy – en del av skaperprosessen

Det ligger i menneskets natur å skape noe som ikke var der fra før, enten pga. et konkret behov eller som et resultat av ren eksperimentell skaperglede.

Presentasjonen viser eksempler på hvordan bruk av digitale hjelpemidler i kombinasjon med matematikk gjennom mange år har beriket denne prosessen hos foredragsholderen. Eksemplene spenner fra modellering og framstilling av reservedeler ved hjelp av 3D-printing, til matematiske funksjoner skåret ut i fiberplater brukt som kunsthåndverk og utvikling av undervisningsmateriell.
Eksemplene er hentet både fra egen produksjon og fra elevarbeider.

Onsdag 1. desember kl. 14.10-15.00

Rom: San Siro 1-2

Nils Kr. Rossing

Nils Kr. Rossing er utdannet sivilingeniør innen elektronikk fra NTH fra 1978. Etter en kort periode som vit. ass, ble han i 1980 ansatt som forsker ved SINTEF. Fra 1998 har han hatt en deltidsstilling ved Vitensenteret i Trondheim og fra 1999 også ved Skolelaboratoriet, lærerutdanningen ved NTNU. I dag jobber han dels som dosent i naturfagdidaktikk ved NTNU og dels som prosjektleder ved Vitensenteret. I de siste årene har han arbeidet med utvikling av interaktive utstillinger, holdt lærerkurs innen teknologi og programmering, og laget læremateriell.