Verksted 14

Ny læreplan, nye muligheter!

Verkstedet tar for seg hvordan ulike matematiske undervisningsmetoder kan bidra til utforskende, argumenterende og resonnerende aktiviteter med elevene. Vi vil presentere flere didaktiske hjelpemidler med fokus på verbene i Fagfornyelsen. Deltakerne får selvfølgelig prøve disse oppgavene og hjelpemidlene. Eksempler på slike oppgaver er Tau-oppgave som knyttes til kjerneelementene, Digitalt Escaperoom og bruk av tegning i matematikk. Hver oppgavetype etterfølges av en refleksjon i grupper/plenum hvor fokuset er hvordan oppgavene kan bidra til implementering av fagfornyelsen, og dermed økt motivasjon og mestring hos elevene. Oppgaver som kan ha flere svar utfordrer elevene til å argumentere for sitt standpunkt. Det igjen bidrar til et læringsmiljø der det er lov å ha ulike syn og også ta feil.

Avslutningsvis gjennomfører vi en Socrative som oppsummerer innholdet i verkstedet, samtidig som vi gir deltakerne innblikk i hvor godt verktøy Socrative er i undervisningssammenheng.

Målgruppe: M + U

Tirsdag 30. november kl. 14.45-16.05

Rom: Nils Arne

Beate%20Schrader%20Bordal.jpg
Beate Schrader Bordal er lærerspesialist i matematikk, og arbeider med Masteroppgaven i Lærerspesialist. I tillegg er hun veileder i Moss kommune med ansvar for realfag.

Astrid%20Erdal.jpg
Astrid Erdal underviser på barnetrinnet, og er student ved lærerspesialistutdanningen ved NTNU.

Beate og Astrid har i tillegg utarbeidet en felles naturfagsplan og matematikkplan for kommunen. Deres hovedfokus er matematikkdidaktikk og hvordan variasjon i undervisningsmetoder gir økt motivasjon og mestringsfølelse hos elevene.