Verksted 24

Bruk av Use Modify and Create i tekstprogrammering på ungdomstrinnet

Vi har i løpet av dette studieåret gjennomført et utviklingsarbeid med lærere på ungdomstrinnet på lærerutdanningsskolene våre innenfor temaet programmering på ungdomstrinnet.

Vi har tatt utgangspunkt i kompetansemålene i matematikk på ungdomstrinnet og reflektert mye rundt hvordan vi skal arbeide med tekstbasert programmering på ungdomstrinnet uten å bruke for mye av undervisningstiden på det.

I dette verkstedet får deltakerne selv prøve hvordan Use – Modify and Create kan brukes for å arbeide med kompetansemålene på ungdomstrinnet. Vi vil ta utgangspunkt i temaene kombinatorikk og geometri som eksempler. I denne arbeidsmåten får deltakerne en ferdig laget tekstbasert kode som de skal bruke og prøve å forstå (Use). Deretter skal de prøve å endre den for å se om det de tenker skal skje, skjer (Modify). Til slutt oppfordres de til å lage en ny kode (Create). Metoden kan også brukes ved programmering i Scratch. Å arbeide på denne måten betyr at elevene raskt kan komme i gang med tekstprogrammering selv om de ikke kan lage koden fra grunn av selv. Dette er muligens også den måten vanlige elever kommer til å bruke programmering til i framtida, nemlig ved at de har koder for spill/gjenstander som de vil endre på. Hvordan gjør de det?

Lærerne på lærerutdanningsskolene våre har prøvd ut prosjektet på elever i ungdomsskolen, og vi vil gjerne ha med en av lærerne som kan si noe om vanskegrad og hvordan elevene griper an denne arbeidsmåten. Prosjekt lærerutdanningsskoler betaler for denne læreren.

Målgruppe: primært ungdomstrinn

Onsdag 1. desember kl 09.00-10.20

Rom: Nils Arne

Henrik Stigberg

Henrik Stigberg har arbeidet som høgskolelektor ved HIØ fra 2018. Han har tidligere jobbet som matematikk- og fysikklærer på ungdomsskole og videregående skole i Sverige. Han er interessert i hvordan programmering kan støtte matematikkfaget, blant annet har han forsket på hvordan programmering har blitt introdusert i Sverige. Nå jobber han med et forskningsprosjekt som undersøker hvordan ungdomslærere kan støttes ved introduksjonen av programmering i matematikkfaget til høsten.

Marianne Maugesten

Marianne Maugesten er dosent i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Østfold. Hun underviser lærerstudenter og lærere på etter- og videreutdanning. Hun har lag erfaring både som lærer i ungdomsskolen og i høgskolen. Hovedinteressene er læreres og studenters læring. Hun deltar i to ulike prosjekter med programmering i matematikkfaget, og et av disse skal presenteres på dette verkstedet.