Storverksted 6

Stil gode spørgsmål i matematik og udnytt det fulde potentiale i de digitale værktøjer

Digitale ferdigheiter
Digitale ferdigheiter i matematikk inneber å kunne bruke grafteiknar, rekneark, CAS, dynamisk geometriprogram og programmering til å utforske og løyse matematiske problem. Vidare inneber det å finne, analysere, behandle og presentere informasjon ved hjelp av digitale verktøy. Utviklinga av digitale ferdigheiter inneber i aukande grad å bruke og velje formålstenlege digitale verktøy som hjelpemiddel for å utforske, løyse og presentere matematiske problem.

Men hvilke oppgaver giver det da mening at stille eleverne på ungdomstrinnet, når de kan bruge forskellige hjælpemidler? Hvordan får vi fokus på, om eleverne udvikler forståelse for de matematiske begreber, og ikke blot på, om de mestrer at taste i et bestemt digitalt værkj?

I dette oplæg vil vi se forskellige måder at bruge digitale værkjer til at opdage matematiske begreber og sammenhænge, såvel som forskellige måder at opstille matematiske problemer, som eleverne skal undersøge eller løse. Vores oplæg er inspireret af den udvikling matematikfaget gennemgår i de danske replaner og i undervisningen rundt om de danske skoler.

Medbring gerne computer med de forskellige digitale værkjer, du kan arbejde med undervejs i opgget.

Onsdag 1. desember kl. 09.00-10.20

Rom: San Siro 2

Rikke Teglskov

Rikke Teglskov 
Matematikkonsulent Center for Undervisningsmidler i Odense. rer i 12 år fra 1. ­ 10. klasse. rebogsforfatter det danske Multi fra Gyldendal. Medlem af Opgavekommissionen i Danmark, der udarbejder afgangsprøverne.