Verksted 6

AVLYST!

 

«Gjorde jeg den feilen, igjen?» - Om algebraisk tenkning, identiteter og utgangspunkt i feil

Alle mennesker gjør feil. De som sier de ikke gjør det, de lyver. Eller så lærer de i hvert fall ingenting. Skal man lære så må man feile, og på en læringsarena er det lov å feile slik at man lærer av det og forhåpentligvis ikke gjør samme feil igjen.

Denne parallellen handler om det å gjøre feil. Det handler også om algebraisk tenkning og hvorfor elever gjør (og alltid kommer til å gjøre) mange feil i overgangen mellom aritmetikk og algebra. Vi er ikke lærere for å unngå at elevene gjør feil, men for å unngå at feil repeteres om og om igjen. Elevene skal helst lære av de feilene de gjør og da må feilene løftes frem slik at elevene forstår hvorfor det er feil.

I parallellen vises det frem typiske feil elever gjør med identiteter (som for eksempel: `(3+a)/3 =a`), vi gjør en aktivitet som kan være med å løfte frem slike feil og vi reflekterer sammen over hvorfor disse feilene oppstår og hvordan vi – med utgangspunkt i feil - kan forsøke å hindre at elevene fortsetter å gjøre de.

Innholdet i parallellen kan knyttes spesielt til kjerneelementene «resonnering og argumentasjon» og «abstraksjon og generalisering». Det kan også knyttes til læreplanens overordnede prinsipp «Å lære å lære» og det matematiske kunnskapsområdet algebra.

Passer for: M, U, V

Illustrasjon%20Elise%20Klaveness.jpg

Tirsdag 30. november kl. 13.00-14.20

Rom Sparebank 1 losjen

Elise Klaveness

Elise Klaveness er førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge og er utdannet ved NTNU, UC Berkeley, Københavns universitet og Brown university innenfor matematikkdidaktikk, pedagogikk, matematikk og fysikk.

Hun er spesielt opptatt av å gjøre matematikkundervisning forståelig for alle, og har jobbet med lærerutdanning i mange år og skrevet flere artikler innenfor matematikkdidaktikk. Sitter i lokalstyre i Lamis, i juryen i UngeAbel og i styret i Norsk matematikkråd.