Storverksted 2

Dybdelæring med MatteList

Vi presenterer nettstedet MatteLIST og ser på hvordan det er bygd opp og hva det har å by på. Se www.mattelist.no  

LIST står for Lav Inngangsterskel, Stor Takhøyde. LIST-oppgaver er oppgaver som skal kunne gi elever på ulike nivå i samme klasse utfordringer. Man arbeider sammen, man kan diskutere og dele løsninger siden man arbeider med samme problemstilling. Samtidig får ulike elever læring på sitt nivå.  

Dybdelæring er et sentralt begrep i fagfornyelsen. Det er definert slik: «Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre.» (Udir) 
Vi skal prøve oss på noen aktiviteter fra nettstedet som kan passe for ungdomstrinnet og videregående skole, og se hvordan de kan brukes for å fremme dybdelæring.  

Målgrupper: U, V

Tirsdag 30. november kl 13.00-14.20

Rom: San Siro 2

Anne Mari Jensen

Anne Mari Jensen

Jeg har arbeidet som lærer både i grunnskole og videregående skole. I videregående skole underviste jeg i matematikk på alle trinn på studieforberedende program. I 2013 fikk jeg Holmboeprisen. Jeg har vært kursholder for Matematikksenteret siden det ble etablert, og jeg har arbeidet noen perioder ved Matematikksenteret. Kursene jeg har holdt, har vært for lærere på ungdomstrinnet og i videregående skole. Jeg har også drevet flere nettverk for lærere fra disse skoletrinnene sammen. På Matematikksenteret har jeg blant annet fått være med i arbeidet med nettstedet MatteLIST. Jeg har vært med på å skrive lærebøker i matematikk for yrkesfag etter den siste læreplanen for Gyldendal forlag.

Jeg er opptatt av hvordan elever lærer matematikk, og hvordan vi kan utvikle matematikkundervisningen. Nå er jeg pensjonist, men jeg er fortsatt opptatt av matematikk, matematikklæring og matematikkundervisning.

Harald Sande

Harald Sande 

Jeg er universitetslektor, og har jobbet ved Matematikksenteret siden 2018, og seks år i ungdomsskolen før det. I ungdomsskolen underviste jeg i matematikk, naturfag, teknologi og kroppsøving. Ved Matematikksenteret har jeg jobbet med Realfagsløyper, GeoGebra-ressurser, eksamen, er prosjektleder for programmeringsarbeidet ved Matematikksenteret og har jobbet med utvikling av mattelist.no siden 2018. Jeg har også ansvar for en del teknisk drift av flere av senterets nettsider og produksjon av grafikk/illustrasjoner. Jeg er blant annet opptatt av hvordan programmering i grunnskolens læreplan kan tilføre matematikkfaget nye måter å løse problemer på.

 

Kjersti Spigset

Kjersti Pleym Spigset

Jeg startet i jobben som universitetslektor ved Matematikksenteret i august 2021. Før det jobbet jeg tre år i grunnskolen, både på barne- og ungdomstrinnet, og underviste i matematikk, naturfag, tysk og musikk. I egen matematikkundervisning har jeg vært opptatt av at elevene skal få undre seg og utforske matematikken, og jeg har jobbet mye med åpne, rike oppgaver. Jeg er opptatt av hvordan vi kan utvikle matematikkundervisningen og har som lærer deltatt i prosjektet Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning i regi av Matematikksenteret. Jeg er fortsatt i oppstartsfasen i min jobb ved Matematikksenteret, men har arbeidet med MatteLIST siden august.