1A: Diskusjon om artikkel

Elise Klaveness, førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge

Artikkel: Building Thinking Classrooms: Conditions for Problem-Solving (Liljedahl, 2016)

I denne parallelsesjonen skal vi med utgangspunkt i artikkelen «Building Thinking Classrooms: Conditions for Problem-Solving» diskutere hvilke konsekvenser forskningen til Liljedahl kan ha for elever som presterer på lavt nivå og det store spennet i klasserommet. Ut fra denne tankegangen, hva kan vi gjøre for å styrke elevenes læringsmuligheter? Hvilken innvirkning har dette på tematikker som inkludering, kartlegging, hva vi anbefaler av tiltak, hvordan vi utfører tidlig innsats og intensiv opplæring.

Det blir en kort introduksjon av artikkelen med mulighet for spørsmål før vi diskuterer i grupper. Refleksjoner fra diskusjonene blir oppsummert i fellesskap.

Deltakere forventes å ha lest artikkelen og ta med seg synspunkter fra sitt ståsted som ansatt innen ulike sektorer inn i diskusjonen. Da blir det gjerne et større utbytte av diskusjonen for alle parter!