Tenkende klasserom i lys av inkludering

Anne-Gunn Svorkmo, førstelektor ved Matematikksenteret

Utgangspunktet for det tenkende klasserommet er en problemstilling som alle elevene kan komme i gang å arbeide med. Oppgaven har kvaliteter som gjør at den i løpet av undervisningen kan ta ulike retninger, nå ulike nivåer og utvikle seg til lignede eller nye problemstillinger. For at elever skal kunne lykkes i det tenkende klasserommet, er både forberedelsene til læreren og lærerens rolle i klasserommet avgjørende.

På samme måte som elever i et tenkende klasserom vil deltakerne på dette verkstedet arbeide med problemstillinger. Ut fra de erfaringene vi får og i lys av inkludering, vil vi diskutere hvilke grep en lærer spesielt bør være oppmerksomme på i det tenkende klasserommet.