1B: Drøfte en case

Irina Jensø, PP-rådgiver i Drammen kommune

Case: Hvorfor er matematikken så vanskelig når Emil kan regne på gravsteiner?

Emil er en stille og forsiktig gutt som har hatt diagnosen barneautisme siden tidlig barnehagealder. Nå er han på mellomtrinnet. Emil er veldig opptatt av å være snill og grei og sier sjelden noen imot, men han blir veldig sliten av skoledagene. Han har en enorm hukommelse for emner som interesserer ham, og familien har oppdaget at han raskt kan se hvor gamle folk har blitt ut ifra datoene som er gravert inn på gravsteinene deres. Likevel kan han streve med de enkleste regneoppgaver i undervisningen. I denne casedrøftingen skal vi se på hva som kan være Emils utfordringer og styrker og diskutere hvordan vi kan hjelpe ham å utnytte sine ressurser i opplæringen.