1C: Modul kompetanseutviklings-pakker

Astrid Bondø, Høgskolelærer ved Matematikksenteret

Modul: Bruke diagnostiske oppgaver

Denne parallellen tar utgangspunkt i modulen "Bruke diagnostiske oppgaver" fra kompetanseutviklingspakken "Matematikkvansker og tilpasset opplæring". Målet med denne modulen er å få erfaring med hvordan diagnostiske oppgaver kan brukes i undervisningen for å få fram ulike misoppfatninger og overgeneraliseringer i matematikk.