Kartlegging – hva og hvorfor?

Olaug Lona Svingen, universitetslektor ved Matematikksenteret
Stig Atle Myhre, universitetslektor ved Matematikksenteret
Ketil Johnsen, seniorrådgiver Sammensatte lærevansker u-trinn/VGO/VO, Statped

Det finnes mange ulike kartleggingsverktøy på markedet og valg avhenger av hva som er hensikten med kartleggingen.  Vi vil løfte fram noen viktige spørsmål i valg av kartleggingsverktøy. I tillegg vil vi se nærmere på muligheter og begrensninger i Alle Teller! og Dynamisk kartlegging.