Når matematikk blir vanskelig

Om noen vanlige utfordringer og hvordan vi kan møte dem i matematikkopplæringen.

Irina Jensø, PP-rådgiver i Drammen kommune

Det meste av forskningen om matematikkvansker ser på personer som har store vansker med å forstå mengder og automatisere tallfakta. Men hva med alle som strever i matematikkfaget av andre årsaker?

I denne presentasjonen skal vi møte tre elever som har normal tall- og mengdeforståelse, men som hver på sitt vis likevel strever betydelig i matematikkfaget. Hvordan forstår vi utfordringene deres, og hvordan kan vi tilrettelegge matematikkopplæringen for å hjelpe dem å utnytte sine styrker? Må alt gjøres i form av individuell tilrettelegging, eller finnes det ting vi kan gjøre i klasserommet som gjør matematikken mer tilgjengelig for dem alle tre?