Utveckla matematiskt tänkande med stöd av intensivundervisning

Görel Sterner, Spesialpedagog, forsker og forfatter, Gøteborg

En god pedagogisk hållning är alltid att i första hand förebygga att svårigheter i matematik uppstår. Forskning pekar på betydelsen av att kombinera tidiga riktade insatser med god klassundervisning. Föreläsningen ger exempel på hur skolans matematikundervisning kan organiseras för att:

  • förebygga svårigheter genom explicita strukturerade insatser i tidiga skolår
  • erbjuda intensivundervisning under en begränsad men intensiv period på olika nivåer i utbildningssystemet

Under föreläsningen diskuteras aktuell forskning om vissa orsaker till svårigheter med tal och tals användning och om effektiva undervisningsmetoder för elever i behov av särskilt stöd. Konkreta exempel på explicit strukturerad undervisning ges också.