Masteroppgaver

Matematikkvansker i barneskolen. En kvantitativ undersøkelse om hvordan lærerne jobber med matematikkvansker på første til tredje trinn.

Monica Stuenes Brennhaug


Hva sier nyere norske masteroppgaver om

  • Lærers kompetanse på matematikkvansker
  • Kartlegging av elever i matematikkvansker

Anja Glad Von Zernichow


En kvalitativ studie om læreres erfaring med å oppdage og kartlegge matematikkvansker.

Tomine Fuglår