Velkommen til nettverkssamlingen Sammen om oppdraget

Illustrasjon/foto av blå, mørkeblå og grønn trekant og en gutt som klatrer i en rød klatrevegg.
Sammen om oppdraget er en årlig nettverkssamling for fagmiljøer som arbeider med matematikkvansker. Tema i 2023 er "Det store spennet i klasserommet".

Nettverkssamlingen Sammen om oppdraget er et årlig tiltak for å bygge opp et sterkt kompetansemiljø knyttet til matematikkvansker i Norge. Her samarbeider flere fagmiljø med problemstillinger på dette området, og målet er å utnytte og utvikle kompetansen som finnes i de ulike miljøene.

Målgruppe for nettverkssamlingen er: PPT, utviklingsansvarlig kommune/fylkeskommune, Statped, universiteter og høyskoler.

Sted: Scandic Oslo Airport
Dato: 1. og 2. november 2023

Mer informasjon og program kommer!