Modul 2 - Observere elevenes strategier i arbeid med tall

Hvordan kan observasjon gi oss bedre informasjon om elevenes strategiser i arbeid med tall?

Kjerneelement: Representasjoner og kommunikasjon.

Tema: Strategier i arbeid med de fire regneartene.

 

Kommer høsten 2019.