Program Novemberkonferansen 2023

Logo: Novemberkonferansen 2023

Tirsdag 21. november

Klokkeslett

Innhold

Målgruppe

08.00-09.30

Registrering

 

09.30-10.00

Kjersti Wæge, leder ved Matematikksenteret, ønsker velkommen 

Åpning ved Synnøve Mjeldheim Skaar, statssekretær i Kunnskapsdepartementet (digitalt)

 

10.00-10.50

Plenum 1

Matematikksenteret

 

10.50-11.05

Pause

 

11.05-11.55

Plenum 2

Rita Borromeo Ferri

Mathematical Modelling for all! – Make mathematics meaningful and realistic

 

11.55-13.00

Lunsj

 

13.00-14.20

Storverksted 1

Seán Delaney

Workshop on Inquiry in Primary Mathematics Teaching

Alle

Storverksted 2

Anne Lise Øvstebø

Fra passive til aktive elever - de små grepene

U+Vgs

Verksted 1

LAMIS

Elevrollen og lærerrollen i utforskende arbeid

S+M

Verksted 2

Marianne Eskeland

Utforskende matematikk i begynneropplæringen

S+M+(U)

Verksted 3

Monica Rehaug og Anne-Gunn Svorkmo

Oppdrag Heureka! Utforsking med de fire regneartene

S+M+U

Verksted 4

Antje Meier

En utforskende oppgave i skjæringsfeltet mellom matematikk og mat- og helsefaget

(S)+M+U+(Vgs)

Verksted 5

Elise Klaveness

Å utforske matematisk tekst gjennom Leseløp!   Presentasjon  Res. Mentimeter
LESELØP1  LESELØP 2  LESELØP 3

M-U

Verksted 6

Roar Storegraven

Småskala utforsking - Det trenger ikke alltid være så stort!

M+U+Vgs

Verksted 7

Marina Bambulyak

Multisensorisk undervisning og utforskende oppgaver med funksjoner i matematikk

U+Vgs

Verksted 8

Eva Holthe Enoksen

Modellering - mer enn GeoGebra og regresjon?

U+Vgs

Verksted 9

Anne Seland

Utforskende undervisning i praksis

Vgs

14.20-14.45

Pause

 

14.45-16.05

Storverksted 3

Rita Borromeo Ferri

Solving – creating – implementing! Mathematical modelling problems for your next lesson.

Alle

Storverksted 4

Birte Vestergaard

Matematikk som utforskningsreiser

Vgs

Verksted 10

Olaug Svingen og Anne-Gunn Svorkmo

Utforsking av matematikk i hverdagssituasjoner

S+M

Verksted 11

Ann Kristin Stustad Nybø

Mestring for alle gjennom utforsking     Presentasjon

S+M

Verksted 12

Aud Kjæret og Anniken Elvik Sannerholt

Hvordan starte byggingen av et tenkende klasserom?

M

Verksted 13

Elise Haugerud

Utforskende arbeid med programmering av geometriske former og mønstre

M+U

Verksted 14

Svend Eidsten og Jesper Engh Johansen

Jeg har oppgaven, men hvordan skal jeg legge den fram for elevene?

M+U

Verksted 15

Niclas Larson og Kerstin Larsson

Hvor mange trekanter finnes det i verden?

M+U

Verksted 16

Marina Bambulyak

Multisensorisk undervisning og utforskende oppgaver med funksjoner i matematikk

U+Vgs

Verksted 17

Eva Holthe Enoksen

Modellering - mer enn GeoGebra og regresjon?

U+Vgs

Verksted 18

Anne Seland

Utforskende undervisning i praksis

Vgs

19.00 Middag  

Onsdag 22. november

Klokkeslett

Plenum / verksted

 

09.00-10.20

Storverksted 5

Anne Nakken

Kreativ bruk av video for å utforske matematikk

S +M

Storverksted 6

Lisa Steffensen, Kjellrun Hiis Hauge og Inger Elin Lilland

Modellering av kontroversielle og samfunnsaktuelle tema

Alle

Verksted 19

Suela Kacerja, Liv-Marit Braatø og Maren Rilvaag

Fermi-problemer som en inngangsport til matematisk modellering i norsk skole

S+M

Verksted 20

Marianne Maugesten og Monica Nordbakke

Utforskende arbeid med multiplikasjon og divisjon

S+M

Verksted 21

Mona Røsseland

Bruk av drama og roller i matematikkundervisningen

M+U+Vgs

Verksted 22

Camilla Normann Justnes

Utforskende matematikkundervisning i flerspråklige klasserom       Presentasjon

S+M

Verksted 23

Antje Meier

En utforskende oppgave i skjæringsfeltet mellom matematikk og mat- og helsefaget

(S)+M+U+(Vgs)

Verksted 24

Marte Bråtalien og Margrethe Naalsund

Hva gjør et matematisk problem utforskende?

M+U+Vgs

Verksted 25

LAMIS

Elevrollen og lærerrollen i utforskende arbeid

U-Vgs

Verksted 26

Christoph Kirfel og Helmer Aslaksen

Utforskende oppgaver om polynomer med GeoGebra i Vgs

(U)+Vgs

Verksted 27

Stian Hirth

Utforskande visualiseringsoppgåver til bruk i vektorrekning

Vgs

10.20-10.40

Pause

 

10.40-12.00

Storverksted 7

Camilla Rodal og Solfrid Storeli

Funksjonstenkning på barnetrinnet

S+M

Storverksted 8

Knut Skrindo

Algoritmer og kode - utforskende undervisning med programmering

U+Vgs

Verksted 28

Tonje Katrine Nordheim og Rikke Rhinen Sæther

Vinterlagring av nøtter - litt om fermiproblem, men mest om elevaktiv og utforskende matematikk med utspring i barnelitteratur

S+(M)

Verksted 29

Marianne Maugesten og Monica Nordbakke

Utforskende arbeid med multiplikasjon og divisjon

S+M

Verksted 30

Mona Røsseland

Bruk av drama og roller i matematikkundervisningen

M+U+Vgs

Verksted 31

Oda Tingstad Burheim, Heidi Dahl og Marit Buset Langfeldt

Arbeid med matematisk argumentasjon i grunnskolen

M

Verksted 32

Suela Kacerja, Liv-Marit Braatø og Maren Rilvaag

Fermi-problemer som en inngangsport til matematisk modellering i norsk skole

M-U

Verksted 33

Tina Scheen Kiese og Vilde Kaasen Krogsrud

Hvem lytter du til? Kildekritikk i matematikkfaget med Tenk.

U+Vgs

Verksted 34

Marte Bråtalien og Margrethe Naalsund

Hva gjør et matematisk problem utforskende?

M+U+Vgs

Verksted 35

Ole Kristian Nordsveen, Malin Lando og Julian Folkman Rossnes

Tenkende klasserom i videregående skole        Presentasjon

(U)+Vgs

Verksted 36

Øystein Weider

Utforsking med tegning i regning

U+Vgs

12.00-13.00

Lunsj

 

13.00-13.50

PLENUM 3

Seán Delaney

The teaching, tensions and practice of inquiry-based teaching of mathematics for all

 

13.50-14.10

Pause

 

14.10-15.00

PLENUM 4

Jon Larsen

Jakten på Stjernestøvet - en usannsynlig oppdagelse

 

15.00-15.10

Avslutning